Zatvori
Zatvori
Rezervirajte svoj boravak
Najbolje raspoložive cijene

Opći uvjeti poslovanja

Opći Uvjeti Poslovanja

 Rezervacija, način plaćanja i opća pravila

Upiti i rezervacije prihvaćaju se preko naših web stranica, poštom, elektronskom poštom, faxom ili osobno na recepciji našeg hotela. Rezervacijom kapaciteta preko ovih web stranica, korisnik izjavljuje da prihvaća ove Opće uvjete korištenja usluga u cijelosti. Sve navedeno u daljnjem tekstu na taj način postaje obvezujuće kako za korisnika usluge tako i za hotel Villa Dubrovnik. Prilikom rezerviranja kapaciteta korisnik usluge je obvezan pružiti sve tražene podatke. Da bi se rezervacija smatrala valjanom korisnik usluge mora garantirati rezervaciju važećom kreditnom karticom. Vašu kreditnu karticu koristimo isključivo kao garanciju rezervacije; plaćanje se obavlja po dolasku na recepciji, kreditnom karticom ili gotovinom. Objekt zadržava pravo unaprijed predautorizirati kreditnu karticu za iznos Vašeg boravka. Vaši osobni podaci, kao i podaci o vašoj kreditnoj kartici, u potpunosti su zaštićeni. Prijenos podataka odvija se preko sigurnosnog servera. Sve rezervacije preko internetskog rezervacijskog sustava se smatraju važećima tek po potvrdi rezervacije od strane centralnog ureda prodaje hotela Villa Dubrovnik. Obavijest/potvrda rezervacije se mora predočiti recepciji prilikom dolaska u hotel.  Rezervacija se može potvrditi on line, putem e-maila ili faxa. Sve usluge se naplaćuju na recepciji hotela prije odlaska gosta. Prijem gostiju je od 15:00 sati, a odjava gostiju do 12:00 sati. U cijelom objektu zabranjeno je pušenje. Radno vrijeme Hotela je od 0-24 sata. 

Boravišna pristojba

Sukladno propisima koji reguliraju plaćanje boravišne pristojbe, korisnik usluge je obvezan platiti boravišnu pristojbu prilikom plaćanja smještaja u hotelu. Iznos turističke pristojbe u Republici Hrvatskoj varira sukladno sezoni i odredištu u koje putujete. Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu dok djeca od 12 do 18 godina imaju 50% popusta. Iznos boravišne pristojbe plaća se prilikom plaćanja ostatka troška za rezervaciju. Iznos plaćene boravišne pristojbe, jasno je istaknut na računu koji se izdaje korisniku prilikom obračuna i plaćanja usluge. Visinu boravišne pristojbe na prijedlog ministra utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Cijene usluga

Cijena usluge predstavlja iznos po osobi/danu ili po sobi/danu kako je istaknuto u cjeniku usluga. Dodatne usluge nisu uključene u cijenu i korisnik ih dodatno plaća. Hotel Villa Dubrovnik pridržava pravo izmjene cijena usluga u svako vrijeme. Korisnicima koji su uplatili depozit ili pružili prihvatljivu garanciju rezervacije, hotel Ville Dubrovnik jamči cijene koje su bile na snazi kada je rezervacija napravljena. Za boravke bez izvršene rezervacije vrijede cijene i uvjeti po važećem kunskom cjeniku na recepciji. U cijenu je  uključen a la carte doručak i PDV. Sva plaćanja bit će izvršena u kunama. Ukoliko za plaćanje koristite kreditnu karticu inozemnog izdavatelja, cijena izražena u kunama konvertirat će se u lokalnu valutu u kojoj inozemni izdavatelj izdaje račun za troškove koji terete kreditnu karticu. Navedena konverzija će biti izvršena primjenom tečaja koji je ugovoren između inozemnog izdavatelja i korisnika kreditne kartice te stoga postoji mogućnost odstupanja iznosa za koji će biti terećena vaša kartica od originalne cijene navedene na našim web stranicama. U slučaju rezervacije više od 5 soba, mogu se primijeniti različiti uvjeti i dodatni troškovi. Kućni ljubimci su dozvoljeni uz prethodnu najavu, odobrenje višeg managementa i dodatnu nadoplatu.

Pomoćni krevet naplaćuje se dodatno noćenju po osobi. Dječji krevetić je dostupan na besplatno korištenje za djecu do 3 godine.

Kategorizacija i opis usluga

Objekt i smještajne jedinice u sklopu hotela Ville Dubrovnik su kategorizirane od strane ovlaštenih tijela Ministarstva turizma RH sukladno važećim zakonskim propisima

Pravo hotela Villa Dubrovnik na izmjene i otkaz rezervacija

Hotel Villa Dubrovnik pridržava pravo u svakom trenutku izmijeniti rezervaciju ili način pružanja usluga, ako se pojave okolnosti koje su izvan naše kontrole, koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili odgoditi. Potvrđena smještajna jedinica se može zamijeniti smještajnom jedinicom iste ili više kategorije uz zadržavanje iste cijene koja je bila važeća u vrijeme potvrde rezervacije te pravovremeno informiranje gosta o promjeni. U slučajevima kada zamjenski smještaj nije moguće pronaći, a rezervacija je plaćena unaprijed, hotel Villa Dubrovnik zadržava pravo otkazati rezervaciju, te izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog iznosa.

Pravo gosta na izmjene i otkaz rezervacija

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom). U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije:

 

Od  01.03 - 31.05, te od 01.10 - 01.11.

 • Besplatno je otkazivanje do 20 dana prije dolaska gosta.
 • Otkaz rezervacije od 19 do 10 dana prije dolaska: naplatiti će se 50% iznosa cijene ukupnog boravka
 • Otkaz  rezervacije 9 dana i manje  prije dolaska: naplatit će se 100% iznosa cijene ukupnog boravka
 • Nedolazak gosta, prijevremeni odlazak ili skraćenje boravka: naplatit će se 100% iznosa cijene boravka. Nema mogućnosti povrata novca.

Od 01.06. - 30.09.

 • Besplatno je otkazivanje do 30 dana prije dolaska gosta.
 • Otkaz rezervacije od 29 do 20 dana prije dolaska: naplatit će se 50% iznosa cijene ukupnog boravka
 • Otkaz rezervacije 19 dana i manje prije dolaska: naplatit će se 100% iznosa cijene ukupnog boravka
 • Nedolazak gosta, prijevremeni odlazak ili skraćenje boravka: naplatit će 100% iznosa cijene boravka. Nema mogućnosti povrata novca

U slučaju posebne cijene plaćanja predujmom

 • Naplatit će se ukupan iznos boravka, na dan potvrde rezervacije. Iznos je nepovratan u slučaju otkaza, te će se naplatiti u Kunama po tečaju HNB na taj dan.

Cijene uključuju PDV i uslugu a la carte doručka.

 

Obveze hotela Ville Dubrovnik prema korisniku usluge

Obveza hotela Ville Dubrovnik je stalna briga o kvaliteti pružene usluge, sukladno zakonskim propisima, pravilima struke, te općeprihvaćenim uzancama i običajima u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti. Hotel  će nastojati preuzete obveze ispunjavati u cijelosti osim ako dođe do okolnosti koje su izvan naše kontrole.

 

Obveze korisnika usluge

Korisnik usluge je obvezan pribaviti i posjedovati svu osobnu dokumentaciju, potrebnu prilikom dolaska i odlaska iz smještajnih jedinica hotela Ville Dubrovnik. Korisnik usluge je dužan pridržavati se kućnog reda koji je propisan od strane hotela Ville Dubrovnik. Korisnik usluge je dužan prije dolaska provjeriti vizni režim između Republike Hrvatske i zemlje iz koje dolazi, te provjeriti da li je potreban kakav dodatni putni dokument za njegov ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj.

 

Pravo na prigovor

Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može uložiti pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost - nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno. Gost je dužan surađivati s osobljem smještajne jedinice u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. 

Postupak u svezi s prigovorom:

Gost je dužan  odmah na recepciji  reklamirati neodgovarajuću uslugu ili o tome obavijestiti  Villu Dubrovnik,na e-mail: guestservices@villa-dubrovnik.hr, poštom : Vlaha Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, ili fax: +385 20 500 310.

Villa Dubrovnik će pisanim putem potvrditi njegov primitak te odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora.

 

Sudska nadležnost

Svi sporovi ili nesuglasice rješavat će se dogovorno na način prihvatljiv za obje strane, a ukoliko se ne može doći do rješenja, prihvaća se nadležnost mjesno nadležnog suda.

 

Zaštita osobnih podataka

 • Podaci pokriveni sustavom politike privatnosti

Podatke koje tražimo od gostiju i koji su zaštićeni su: ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona i/ili telefaksa, sredstva plaćanja, računi te ostali podaci koje navedete, a napomenete da želite da ostanu tajni. U svako se doba možete odjaviti s naše mailing liste izričitom izjavom, nakon čega se Villa Dubrovnik neće koristiti vašim podacima u svrhu promocije.

 • Svrha dobivenih podataka

Svi podaci koji se dobiju od gosta služe isključivo za što učinkovitijeg odgovora na upit gosta, osiguranja pružanja tražene usluge, promociju naših usluga (newsletter), naše interne statističke obrade podataka, mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala.

Villa Dubrovnik jamči da će se prikupljenim podacima koristiti samo u navedene svrhe. Ustupanjem svojih osobnih podataka kroz sve oblike komunikacije dajete svoju izričitu suglasnost da vam se Villa Dubrovnik  može obratiti u navedene svrhe. U slučaju da ne želite da Villa Dubrovnik kontaktira s Vama, dužni ste o tome izričito pisanim putem izvijestiti Villu Dubrovnik.

 • Vrijeme trajanja politike privatnosti

U trenutku kada dostavite svoje podatke pristajete na to da s Vama kontaktiramo i ulazite na našu mailing listu. Trenutak ulaska predstavlja Vaš pristanak na kontakt.

 • Sadržaj politike privatnosti

Vašu adresu e-pošte i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo niti stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez vašeg pristanka, jer je to protivno našoj politici o privatnosti. Villa Dubrovnik ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile, ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, čim prije.

 • Kolačići i internetske tehnologije

Kao što je slučaj i s mnogim drugim portalima, i naš se može koristiti „kolačićima“ i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o vašim područjima interesa, obrađivanje rezervacija ili zahtjeva, i/ili analiziranje karakteristika vaših posjeta. Kolačići se sami po sebi ne mogu upotrebljavati za otkrivanje vašeg osobnog identiteta. Kad pristupate našim web-stranicama, ova informacija našim poslužiteljima identificira svojstva vašeg pretraživača, ali ne i Vas. Želite li u bilo kojem trenutku izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu, možete ažurirati postavke svojeg internetskog pretraživača.

 • Zaštita osobnih podataka djece

Villa Dubrovnik ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke osoba mlađih od 14 godina, neće ih ni na koji način rabiti niti će ih odati trećima. Osobni podaci djeteta i roditelja brišu se iz naše baze podataka ako roditelji to od nas zatraže. Kao roditelj ili staratelj uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svojem djetetu koje smo dobili na nekoj od naših stranica, možete zahtijevati brisanje podataka (ako se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka) i/ili zabraniti nam buduće sakupljanje i upotrebu podataka o vašem djetetu. Ako ste roditelj i želite ostvariti to pravo, javite nam se.

 • Promjena podataka

U svakom nam se trenutku možete obratiti radi pregleda svojih osobnih podataka, kao i radi ažuriranja, ispravka ili brisanja podataka. Do tog se trenutka u navedene svrhe koristimo vašim starim podacima.

 

U slučaju potrebe podnošenja pritužbi te rješavanja potrošačkih sporova online možete se koristiti Platformom za online rješavanje potrošačkih sporova. Navedenoj platformi kao i svim potrebnim informacijama možete pristupiti putem linka http://ec.europa.eu/odr.

Ok

Koristeći našu web stranicu prihvaćate korištenje kolačića u skladu sa politikom privatnosti i kolačićima.
More Info