Zatvori
Zatvori
Rezervirajte svoj boravak
Najbolje raspoložive cijene
Pošalji

Odnosi s investitorima i javnošću

Akti

Statut

Poslovnik o radu Uprave

Poslovnik o radu Nadzornog odbora

Poslovnik o radu Revizijskog odbora

Poslovnik o radu Investicijskog odbora

Kodeks korporativnog upravljanja, pravila poslovnog ponašanja i sprječavanja sukoba interesa

Popis organa društva i savjetodavnih tijela Nadzornog odbora s popisom članova

Pravilnik o postupku unutarnje prijave nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika

Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2021.

Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2022.

Kodeks korporativnog upravljanja - upitnik o usklađenosti za 2023.

 

Financijska izvješća

VD 2019 IFRS

VD 2020 IFRS

Prospekt IFRS Villa Dubrovnik 2020

Financijsko izvješće za 2.kvartal 2021

Financijsko izvješće za 3.kvartal 2021 - nekonsolidirano

Financijsko izvješće za 3.kvartal 2021 - konsolidirano

Financijsko izvješće za 4.kvartal 2021 - nekonsolidirano

Financijsko izvješće za 4.kvartal 2021 - konsolidirano

Financijsko izvješće za 1.kvartal 2022 - nekonsolidirano

Financijsko izvješće za 1.kvartal 2022 - konsolidirano

Godišnje izvješće i izvješće neovisnog revizora za 2021.godinu zajedno sa dodatnim dokumentima

GFI_IZD_POD 2021 nekonsolidirano

GFI_IZD_POD 2021 konsolidirano

villadubrovnikdd-2021-12-31-hr.zip

Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za 2021

Financijsko izvješće za 2.kvartal 2022 - nekonsolidirano

Financijsko izvješće za 2.kvartal 2022 - konsolidirano

Financijsko izvješće za 3.kvartal 2022 - nekonsolidirano

Financijsko izvješće za 3.kvartal 2022 - konsolidirano

Financijsko izvješće za 4.kvartal 2022 - nekonsolidirano

Financijsko izvješće za 4.kvartal 2022 - konsolidirano

Financijsko izvješće za 1.kvartal 2023 - nekonsolidirano

Financijsko izvješće za 1.kvartal 2023 - konsolidirano

Godišnje izvješće i izvješće neovisnog revizora za 2022.godinu zajedno sa dodatnim dokumentima

GFI_IZD_POD 2022 nekonsolidirano

GFI_IZD_POD 2022 konsolidirano

villadubrovnikdd-2022-12-31-hr.zip

Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za 2022

Financijsko izvješće za 2.kvartal 2023

Financijsko izvješće za 3.kvartal 2023

Financijsko izvješće za 4.kvartal 2023

Godišnje izvješće i izvješće neovisnog revizora za 2023.godinu zajedno sa dodatnim dokumentima

GFI_IZD_POD 2023

villadubrovnikdd-2023-12-31-hr.zip

Financijsko izvješće za 1.kvartal 2024

Izvješće o primicima članova Nadzornog odbora i Uprave za 2023

 

Objave i obavijesti

Obavijest o zahtjevu za uvrštenje na Redovito tržište Zagrebačke burze

Villa Dubrovnik - Obavijest 24.6.2021

Obavijest-Poziv na Izvanrednu Glavnu skupštinu 13.08.2021

Obrazac objave matične države članice

Dopuna dnevnog reda Izvanredne Gl.skupštine 13.08.2021

Obavijest o održavanju sjednice NO

Villa Dubrovnik - Obavijest 13.08.2021

Obavijest o sklapanju Ugovora o prijenosu poslovnih udjela

Obavijest-Poziv na Izvanrednu Glavnu skupštinu 01.10.2021 

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini 01.10.2021 sa prilogom

Obavijest o sklapanju ugovora 

Dopuna obavijesti od dana 07.10.2021

Objava o neispunjenju ugovora 25102021

Obavijest o imenovanju predsjednika Uprave i člana Uprave

Obavijest o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine društva Villa Dubrovnik d.d. 

MIšljenje Uprave o ponudi za preuzimanje

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini 22.12.2021

Obavijest - Ostavka Predsjednice Nadzornog odbora

Obavijest o sazivanju Redovite Glavne skupštine društva Villa dubrovnik d.d.

Izvješće o obavljenom nadzoru NO za 2021

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini 27.06.2022

Obavijest o predsjedniku Nadzornog odbora

Obavijest o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine društva Villa Dubrovnik d.d., 16.03.2023

Obavijest o zaprimanju tužbe i privremene mjere

Obavijest sveobuhvatna nagodba sa Društvom Europrojekt d.o.o

Obavijest o održanoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini 16.03.2023

Obavijest - Ugovor o pripajanju i Odluka o osnivanju podružnice

Obavijest o usklađenju temeljnog kapitala 

Obavijest o namjeri investicijskog ulaganja u hotel Villa Dubrovnik

Obavijest o sazivanju Redovite Glavne skupštine društva Villa Dubrovnik d.d.

Izvještaj Uprave o isključenju prava dioničara

Objava - Rješenje Trgovačkog suda o upisu pripajanja

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini 31.8.2023 sa prilogom

Obavijest o odobrenom planu investicijskog ulaganja 2023-2024

Obavijest o rezultatima upisa novih dionica

Obavijest - Rješenje trgovačkog suda o upisu povećanja temeljnog kapitala

Obavijest o promjenama temeljnog kapitala i novom ukupnom broju dionica

Obavijest - sklopljen ugovor o dugorocnom kreditu

Obavijest o sazivanju Redovite Glavne skupštine društva Villa Dubrovnik d.d.

 

Glavna skupština

  • Izvanredna Glavna skupština društva VILLA DUBROVNIK d.d. na dan 01. listopada 2021. godine

Obrazac - Prijava za glavnu skupštinu - osobno 

Obrazac - Prijava za glavnu skupštinu - opunomoćenik

Obrazac - Punomoć

Preporuke i upute za održavanje Glavne skupštine

Narodne Novine - Objava oglasa - Glavna Izvanredna skupština

  •  Izvanredna Glavna skupština društva VILLA DUBROVNIK d.d. na dan 22. prosinca 2021. godine 

Obrazac - Prijava za glavnu skupštinu - osobno

Obrazac - Prijava za glavnu skupštinu - opunomoćenik

Obrazac - Punomoć

Narodne Novine - Objava oglasa - Glavna Izvanredna skupština

  •  Glavna skupština društva VILLA DUBROVNIK d.d. na dan 27. lipnja 2022. godine 

Obrazac - Prijava za glavnu skupštinu - osobno

Obrazac - Prijava za glavnu skupštinu - opunomoćenik

Obrazac - Punomoć

Sudski registar - Tekst objave - VIDU

 

  • Izvanredna Glavna skupština društva VILLA DUBROVNIK d.d. na dan 16. ožujka 2023. godine

Obrazac - Prijava za glavnu skupštinu - osobno

Obrazac - Prijava za glavnu skupštinu - opunomoćenik

Obrazac - Punomoć

Sudski registar - Tekst objave - VIDU

 

  •  Glavna skupština društva VILLA DUBROVNIK d.d. na dan 31. kolovoza 2023. godine

Obrazac - Prijava za glavnu skupštinu - osobno

Obrazac - Prijava za glavnu skupštinu - opunomoćenik

Obrazac - Punomoć

Sudski registar - Tekst objave - VIDU

 

  •  Glavna skupština društva VILLA DUBROVNIK d.d. na dan 27. lipnja 2024. godine

Obrazac - Prijava za glavnu skupštinu - osobno

Obrazac - Prijava za glavnu skupštinu - opunomoćenik

Obrazac - Punomoć

Sudski registar - Tekst objave - VIDU